ثروتمند واقعی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

💕 یڪ ثروتمندواقعے
چیزهایے
راجمع می‌ڪندڪه
باخرج ڪردن ازمقدار آنها
ڪم نمی‌شود بلڪه
بیشتر می‌شود

مثل

مهربانے،
سخاوت،

لبخند،
اخلاق خوب وانسانیت
🍂🍂🍂

از؟

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 14:11
برچسب‌ها : ثروتمند,